Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης

Συνθέτης: Μάνος Χατζιδάκις
Στιχουργός: Νίκος Γκάτσος
Χορωδιακή Επεξεργασία SATB & Πιάνο: Παντελής Τερεζάκης

Στίχοι & Παρτιτούρα

Συνέχεια… | More…

6 Psychological and Physical Benefits of Choral Singing

dsc02829This article by Jordan Smith is originally posted on CMUSE and translated into Greek by Symeon Lagopoulos.

Research has shown for some time that singing in a choir has tremendous benefits for physical and mental well-bing, leading some to campaign for it to be prescribed as a treatment for medical conditions. In addition, recent findings from a study suggest that there are specific benefits related to choral singing which are unique to this pastime.

Below we take a look at some of the advantages of singing in a group. Συνέχεια… | More…

Good example: Report of the 6th World Choir Festival Musical

ΚοραήςWe are very happy every time we see a good example and even happier when we can share this example with you. This time, the good example comes from the World Choir Festival on Musicals and its organiser, the Choir “Korais”.

One needs no special skills to realise the plethora of talent and creativity in the Greek choral world. Though no talent is sufficient on its own in order to establish institutions that last in time. For a successful choral organisation, apart from the artistic skills and knowledge, equally necessary are the those of management. And one the most fundamental managerial functions is reporting and control. Συνέχεια… | More…

Καλό παράδειγμα: Απολογισμός 6ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ

ΚοραήςΕίμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι κάθε φορά που αντικρίζουμε ένα καλό παράδειγμα, και ακόμη πιο χαρούμενοι, όταν μπορούμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Αυτή τη φορά το καλό παράδειγμα έρχεται από το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ και τη Χορωδία Κοραής που το διοργανώνει.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις για να διακρίνει κανείς το ταλέντο και τη δημιουργικότητα που υπάρχουν διάχυτα στον ελληνικό χορωδιακό κόσμο. Κανένα ταλέντο όμως δεν είναι αρκετό από μόνο του για να δημιουργήσει θεσμούς που αντέχουν στο χρόνο. Για έναν πετυχημένο χορωδιακό οργανισμό, εκτός από τις καλλιτεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες είναι και οι διοικητικές και οργανωτικές. Μία, λοιπόν, από τις θεμελιώδεις λειτουργίες τις οργάνωσης και διοίκησης είναι αδιαμφισβήτητα ο έλεγχος. Συνέχεια… | More…

How to be a good choir member

Photo by CowGummy

Photo by CowGummy

This post was originally published by Chris Rowbury at his blog From the Front of the Choir.

Last week I wrote about whether you need singing lessons in order to be able to sing. I suggested that people should simply jump in and join a choir before they ever consider individual singing lessons. I pointed out that there are important group and harmony skills that cannot be taught one-to-one.

This week I want to consider what qualities make for being a good choir member. Of course, this list is personal and not exhaustive, so I would welcome any additions from all you fine readers out there. Do drop by and leave a comment. I always welcome your feedback and wisdom (it can get lonely this side of the keyboard!).

So, in no particular order, these are the qualities that I believe make for an ideal choir member: Συνέχεια… | More…

How to cope when singers miss choir sessions

Hammock

Photo by Missy S.

This post was originally published by Chris Rowbury at his blog From the Front of the Choir.

What’s great about a group of singers who meet regularly is that you can grow and develop together, improving skills and techniques week on week.
But what happens if not everyone comes to every session? Συνέχεια… | More…

Informal meeting of Greek Choirs & Festivals in Thessaloniki

Monday 20th June, 17:00 at Cafe del Arte, 
2th V. Georgiou Str., Lefkos Pyrgos Sq. (above the Royal Theater)
The event at Facebook & Google+.

After many requests by friends of this effort an informal coffee meeting of Greek Choirs & Festivals takes place in Thessaloniki as a chance to meet in person and exchange ideas on how we can make Greek Choirs & Festivals more useful for the choirs, the festivals and the friends of the Greek choral world and of course to share visions on Greek Choral future.

After two years of life and one year after the Athens’ meeting we can check the first clues and evidence as well as the emerging opportunities for the Greek Choirs and Festivals. You may contibute to these data by filling in this small questionare (about 4-7 minutes). Συνέχεια… | More…

Άτυπη συνάντηση εθελοντών και φίλων Ελληνικών Χορωδιών & Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 20 Ιουνίου και ώρα 17:00 στο Cafe del Arte, 
Β. Γεωργίου 2 Πλατεία Λευκού Πύργου (Βασιλικό Θέατρο).
Η εκδήλωση σε Facebook & Google+.

Κατόπιν αιτήσεων πολλών φίλων της προσπάθειάς και με αφορμή την επίσκεψη της εμπνεύστριας των Ελληνικών Χορωδιών & Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, θεωρήσαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία όσοι μοιράζονται την αγάπη μας για της Ελληνικές Χορωδίες και Φεστιβάλ να συναντηθούμε διά ζώσης και να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις πλατφόρμες των Ελληνικών Χορωδιών & Φεστιβάλ πιο χρήσιμες για τις χορωδίες, τα φεστιβάλ αλλά και τους φίλους του ελληνικού χορωδιακού κόσμου, και φυσικά να μοιραστούμε τα οράματά μας για το ελληνικό χορωδιακό μέλλον και να δούμε πώς οι Ελληνικές Χορωδίες & Φεστιβάλ μπορούν να συμβάλουν σε αυτά. Συνέχεια… | More…

Panhellenic Competition 2016 for Young Composers’ Choral Composition by North College Ensembles

North College Community Music EnsemblesTomorrow, Monday 30th May 2016, is the last day to submit the compositions for the Panhellenic Competition 2016 for Young Composers’ Choral Composition organised by the North College Community Music Ensembles. You may find more details in Greek North College Community Music Ensembles’ Facebook Page or the full announcement and participation form.

Of course, as Greek Choirs & Festivals we welcome the initiative that can only offer to the Greek Choral World and deeply wish good luck to all the participants!