Ενημερωτικό Δελτίο

Aν θέλετε να είστε ενήμεροι για τα χορωδιακά τεκταινόμενα, αλλά δεν είστε υπεύθυνος μιας εγγεγραμμένης Ελληνικής Χορωδίας ή Φεστιβάλ, οπότε και δεν δικαιούστε να συμμετάσχετε στις Ομάδες Google ή τα υπόλοιπα οφέλη, τότε μπορείτε να εγγραφείτε απλά στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω.

Τα μηνύματα του Ενημερωτικού Δελτίου θα έρχονται πάντα με πρόθεμα στο θέμα το [ΕΧΦ-GCF].

Comments are closed.