Ενημερωτικό Δελτίο

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Aν θέλετε να είστε ενήμεροι για τα χορωδιακά τεκταινόμενα, αλλά δεν είστε υπεύθυνος μιας εγγεγραμμένης Ελληνικής Χορωδίας ή Φεστιβάλ, οπότε και δεν δικαιούστε να συμμετάσχετε στις Ομάδες Google ή τα υπόλοιπα οφέλη, τότε μπορείτε να εγγραφείτε απλά στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας παρακάτω.

Τα μηνύματα του Ενημερωτικού Δελτίου θα έρχονται πάντα με πρόθεμα στο θέμα το [ΕΧΦ-GCF].

Comments are closed