Μεταπτυχιακό Διεύθυνσης Χορωδίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιόνιο πανεπιστήμιο - logoΆνοιξαν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στην Παιδαγωγική της Μουσικής», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδαγωγική της Μουσικής λειτουργεί στις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις:

  1. Μουσική Παιδαγωγική
  2. Διεύθυνση Σχολικής Χορωδίας
  3. Διεύθυνση Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Παιδαγωγική της Μουσικής είναι η επιστημονική και καλλιτεχνική κατάρτιση και ειδίκευση στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής, της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και της Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην οργάνωση, ανάπτυξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και πράξης στον τομέα της μουσικής διδασκαλίας, μάθησης και εκτέλεσης, στην παραγωγή, εφαρμογή, διάδοση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, καθώς και στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα: χειμερινό, εαρινό και χειμερινό της επόμενης χρονιάς. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή του φοιτητή στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα γίνονται σε περιόδους 3-5 ημερών κάθε μήνα, ενώ κάποια σεμινάρια υποστηρίζονται με τηλεδιάσκεψη. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην κάθε κατηγορία.

Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015 στις παρακάτω διευθύνσεις:
Για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής στο e-mail: dionyssiou@gmail.com.
Για τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Σχολικής Χορωδίας και Διεύθυνσης Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας στο e-mail: miranda@ionio.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επίσημη ανακοίνωση και την πρόσκληση ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει τις οικονομικές και οργανωτικές λεπτομέρειες.деревянный дом 8speck case macbook pro 13 retinaapple smart cover for iphoneяндекс статистикаконсультація юриста київподбор слов google

Bookmark the permalink.

Comments are closed.